Skip to content

Myślenie

Myślenie systemowe to sposób patrzenia na świat, który zwraca uwagę na wzajemne powiązania, relacje, kontekst i ciągłą zmianę. Wg tej koncepcji, wszystkie części systemu są ze sobą powiązane i nawet małe zmiany wpływają na cały system. Podejście systemowe łączy analityczne i syntetyczne podejście, a zostało zapoczątkowane przez biologa Ludwiga von Bertalanffy’ego. W myśleniu systemowym ważne jest również zastanowienie się nad interakcjami między ludźmi i jakością wzajemnej wymiany w rodzinach i organizacjach.

Myślenie systemowe to sposób patrzenia na świat, który charakteryzuje się elastyczną perspektywą, multidyscyplinarnością, skupieniem na relacjach, mapowaniu zjawisk, koncentracją na jakości, procesach, epistemologii oraz przybliżonej wiedzy, zamiast na kartezjańskiej pewności. Według Capry i Luisiego, myślenie systemowe jest niezbędne do odpowiedniego zrozumienia i dostrzeżenia skomplikowanej rzeczywistości.

Aktualności