Skip to content

Prof. Arlene Vetere

jest profesorem terapii rodzinnej i praktyki systemowej na Specialized University, Oslo, Norwegia. Jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutą systemowym i superwizorem systemowym, zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka. Jej ostatnie książki to: Interacting Selves, współredagowana z Peterem Strattonem; Supervision of Family Therapy and Systemic Practice, współredagowana z Jimem Sheehanem; oraz Intervening After Violence – Therapy for Couples and Families, współredagowana z Jan Cooper, Clarissą Sammut Scerri i Angelą Abelą.