Skip to content

Według brytyjskiego Association for Family Therapy and Systemic Practice badania wykazały, że…

„… systemowa terapia rodzin i par jest równie skuteczna – a w wielu przypadkach bardziej skuteczna – niż inne interwencje, często przy niższych kosztach. Systemowa terapia rodzinna okazała się skuteczna w przypadku trudności dzieci i dorosłych, zarówno w przypadku diagnozy zdrowia psychicznego, jak i bardziej ogólnego lub złożonego niepokoju. Jest ona skuteczna w całym cyklu życia, obejmując etapy rozwoju od wieku poniżej pięciu lat do starości.  Praca terapeutyczna z pacjentami wraz z ich rodzinami i/lub znaczącymi osobami umożliwia wykorzystanie relacji jednostek jako zasobu oraz zmniejsza stres i trudności dla wszystkich członków rodziny. Terapia rodzinna okazała się również szczególnie skuteczna w przypadku ciężkich i złożonych zaburzeń wymagających intensywnego leczenia. Systemowa terapia rodzinna może czasami obejmować pracę relacyjną z jednostkami, podejścia psychoedukacyjne i liczne grupy rodzinne…”.

Wybrane artykuły dotyczące m.in. efektywności wybranych terapii systemowych, wykorzystania, zrozumienia symptomów:

Heatherington, L., Friedlander, M. L., Diamond, G. M., Escudero, V., & Pinsof, W. M. (2015). 25 years of systemic therapies research: progress and promise. Psychotherapy research : journal of the Society for Psychotherapy Research, 25(3), 348–364. https://doi.org/10.1080/10503307.2014.983208

Carr, A., Pinquart, M., Haun, M.W. (2020). Research-Informed Practice of Systemic Therapy. In: Ochs, M., Borcsa, M., Schweitzer, J. (eds) Systemic Research in Individual, Couple, and Family Therapy and Counseling. European Family Therapy Association Series. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36560-8_18

Ugazio, V., Pennacchio, R., Fellin, L., Guarnieri, S., & Anselmi, P. (2020). Explaining Symptoms in Systemic Therapy. Does Triadic Thinking Come Into Play?. Frontiers in psychology11, 597. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00597

von Sydow, K., Beher, S., Schweitzer, J., & Retzlaff, R. (2010). The efficacy of systemic therapy with adult patients: a meta-content analysis of 38 randomized controlled trials. Family process49(4), 457–485. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2010.01334.x

Pinsof, W. M., Breunlin, D. C., Russell, W. P., Lebow, J. L., Rampage, C., & Chambers, A. L. (2018). The integrative systemic therapy approach to working with families. In W. M. Pinsof, D. C. Breunlin, W. P. Russell, J. L. Lebow, C. Rampage, & A. L. Chambers, Integrative systemic therapy: Metaframeworks for problem solving with individuals, couples, and families (pp. 249–278). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000055-009

Carr, A. (2014). The evidence-base for family therapy and systemic interventions for child-focused problems. Journal of
Family Therapy, 36, 107-157.

Carr, A. (2014) The evidence-base for couple therapy, family therapy and systemic interventions for adult-focused problems. Journal of Family Therapy, 36, 158-194.

Carr, A. (2009). The effectiveness of family therapy and systemic interventions for child-focused problems. Journal of Family Therapy, 31, 3-45.