Skip to content

Hugh Palmer

Hugh wyszkolił się początkowo jako pielęgniarz i zarejestrował się jako pielęgniarz ogólny w 1983 roku, a następnie jako pielęgniarz zdrowia psychicznego w 1988 roku. Skończył pracę jako wykładowca w szkolnictwie wyższym, pracując na Uniwersytecie w Leeds, a następnie, po spędzeniu kilku lat mieszkając w Nowej Zelandii, na Uniwersytecie w Hull. Powrócił do praktyki w NHS w 2013 roku jako terapeuta rodzinny w ambulatoryjnych CAMHS, stacjonarnych CAMHS i ambulatoryjnych ustawieniach zdrowia psychicznego dorosłych. Hugh spędził także kilka lat współpracując z Relate, rozwijając dla nich szkolenia online i udzielając korepetycji doradcom relacyjnym.
Hugh pracuje obecnie prywatnie, a większość jego ostatnich prac to praca z lokalnymi władzami, z rodzinami, które adoptowały dzieci i wspierają rodziców zastępczych oraz personel, który pracuje z dziećmi pod opieką. Hugh jest szczególnie zainteresowany traumą, żałobą, podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz relacją terapeutyczną. Jego ostatnie prace i studia doktoranckie skupiają się na zrozumieniu i docenieniu pracy Gregory’ego Batesona. Hugh jest szczególnie zainteresowany zrozumieniem, dlaczego Bateson był tak przeciwny idei „władzy” w związku z relacjami. Zainteresowanie to doprowadziło Hugh do sformułowania podejścia do terapii i superwizji (Fourfold Vision) oraz do większej aktywności w terapii ekosystemowej.