Skip to content

Roger Duncan

Roger Duncan jest terapeutą rodzinnym, superwizorem (terapii systemowej) i autorem. Początkowo studiował biologię, a później kształcił się jako nauczyciel waldorfski i przewodnik po rytuałach przejścia w w Szkole Zagubionych Granic (The School of Lost Borders), zanim został Systemowym Terapeutą Rodzin. Roger od ponad 30 lat jest zaangażowany w odkrywanie praktyki opartej na naturze i ekopsychoterapii. Obecnie pracuje z młodzieżą w ramach Child and Adolescent Health Service (CAMHS) w ramach NHS w Wielkiej Brytanii. Jest wykładowcą wizytującym, uzyskując tytuł magistra terapii psychologicznych dla funduszu Tavistock i Portman NHS. Roger pracuje również w prywatnej praktyce, z indywidualnymi osobami, rodzinami i organizacjami, badając ekologiczne i systemowe perspektywy.