Skip to content

Sabine Vermeire

jest magistrem nauk psychologicznych i pedagogicznych, ukończyła studia jako psychoterapeuta systemowy (Interactie-Academie) oraz terapeuta narracyjny (Institute of Narrative Therapy). Jako pracownik Interactie-Academie, ośrodka szkoleniowego psychoterapii systemowej i poradnictwa w Antwerpii (Belgia), pracuje jako trener, psychoterapeuta i superwizor w zakresie terapii systemowej, narracyjnej i współpracy. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w trudnych kontekstach, takich jak problemy z przywiązaniem, przemoc, nadużycia, problemy psychiatryczne i trauma.

Przez ponad trzydzieści lat pracowała z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji. Mocno wierzy w wyznawane przez nich wartości i razem z nimi poszukuje sposobów, by iść dalej. Wyzwaniem dla niej jest rozmowa i praca z młodymi ludźmi i ich rodzicami lub opiekunami bez powielania w rozmowach nadużyć lub przemocy, a także tworzenie możliwości we współpracy, gdy mówienie staje się trudne. To przywiodło ją w poprzednich latach na poszukiwanie sposobów „rozmowy poza utartym szlakiem” i pracy w kreatywny sposób. W swojej pracy wykorzystuje zarówno wywiady, jak i odzwierciedlające procesy zespołowe, świadków i materiały filmowe.

Jest przewodniczącą Narrative, Dialogical and Collaborative Collective of The Low Lands (Belgia i Holandia), która organizuje międzynarodowe konferencje, warsztaty i inne działania mające na celu dzielenie się, rozwijanie i poszerzanie narracyjnych, dialogicznych i kolaboracyjnych praktyk, teorii i gromadzenie się razem jako społeczność.

Sabine napisała kilka książek i artykułów (w języku angielskim i holenderskim). Kilka z nich we współpracy z dziećmi lub rodzinami, z którymi pracuje.