Skip to content

SZKOLENIE
Proponujemy łącznie 9 zjazdów-modułów (144 godz. zeg. warsztatów):

Warunki zapisu

Warunkiem zapisu jest doświadczenie w zawodzie psychoterapeuty, co oznacza bycie po szkoleniu terapeutycznym  (niekoniecznie po szkole systemowej) lub też przynajmniej być pod koniec procesu szkolenia terapeutycznego.

Prowadzenie: prof. Pietro Barbetta (Włochy).

Termin: 9-10 grudnia 2023

ONLINE

Opis warsztatu: 

1. Współczesne rozumienie terapii systemowej. 

Historia mediolańska, a dzisiejsze wyzwania terapii systemowej.

2. Terapia etnokliniczna -praca z osobami ubiegającymi się o azyl i uchodźcami. 

3. Praktyka etyczna i estetyczna w dziedzinie systemowej (ale nie tylko systemowej), gdzie estetyka jest rozumiana jako „uczucia, percepcje, afekty w relacji terapeutycznej”.

4. Możliwość superwizji w trakcie warsztatów własnych przykładów uczestników i na tej podstawie omówienie założeń pracy systemowej. 

Prowadzenie: prof. Arlene Vetere (Wielka Brytania/Norwegia).

Termin: 3-4 lutego 2024

ONLINE

Opis warsztatu: Ten dwudniowy warsztat pokaże, jak integracja głównych systemów myślowych (nowoczesnej teorii przywiązania, teorii narracyjnej i teorii traumy relacyjnej) z teorią i praktyką systemową zarówno pogłębia, jak i wzbogaca nasze międzypokoleniowe sformułowania dotyczące dystresu w relacjach par i rodzin. Uwaga zostanie przede wszystkim poświęcona procesom uzdrawiania i naprawy w bliskich związkach. 

1. Nowoczesna teoria przywiązania, narracyjna oraz teoria traumy relacyjnej, a praktyka systemowa. Systemowa praca z relacjami oraz ich jakosciami, jako budowanie odporności pary na dystres oraz wyzwania spotykane w parze.

2. Proces uzdrawiania oraz naprawy w bliskich relacjach -praca terapeuty systemowego z parami.

3. Interwencje oparte na teoretycznej integracji. 

Uczestnicy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w zajęciach w małych grupach, których celem jest zbadanie zarówno formuły, jak i interwencji opartej na tej teoretycznej integracji (Dallos i Vetere, 2022).

Warsztat na podstawie m.in. książki współautorstwa Arlene: Dallos, R i Vetere, A (2022) Systemic Therapy and Attachment Narratives: Applications in a range of clinical settings. Second Edition. London: Routledge 

Wywiad z Arlene:

Prowadzenie: Hugh Palmer (Wielka Brytania)

Termin: 2-3 marca 2024

ONLINE

Jako systemowy psychoterapeuta rodzinny, moją naturalną skłonnością jest postrzeganie zaburzeń emocjonalnych jako relacyjnych i społecznie skonstruowanych. Moim zdaniem większość zaburzeń psychicznych wynika z traumy i wynikających z niej strategii przetrwania przyjętych przez jednostkę (czy to dorosłą, czy dziecko) z konieczności. Ponadto uważam, że wiele traumatycznych przeżyć można powiązać z szerszymi kontekstowymi kwestiami ubóstwa, nierówności i przemocy strukturalnej. Dlatego wiele problemów współczesnego społeczeństwa, w tym zaburzenia psychiczne, niektóre choroby fizyczne i przestępczość, na przykład, wynika z wyborów politycznych i polityki” – Hugh Palmer

Prowadzenie: prof. Valeria Ugazio (Włochy).

Termin: 18-19 maja 2024

STACJONARNIE

Opis warsztatu: 

Autorska teoria semantycznej polaryzacji rodziny, zaburzeń odżywiania, fobicznych, obsesyjno-kompulsyjnych i depresyjnych, terapii par i relacji terapeutycznej; możliwe protokoły pracy

Prowadzenie: prof. Hannah Sherbersky (Wielka Brytania)

Termin: 8-9 czerwca 2024

STACJONARNIE

Opis warsztatu: Model Exeter: terapia par w depresji – podejście behawioralno-systemowe. Model ten, opracowany na Uniwersytecie w Exeter przez Hannah i profesor Janet Reibstein, jest uznawany za skuteczną systemową terapię behawioralną dla szeregu trudności związanych z komunikacją w związku i zachowaniem. 

Model stanowi połączenie technik czysto behawioralnych wskazanych w badaniach RCT (randomizowanych), które stanowią podstawę rekomendacji brytyjskiego instytutu NICE (The National Institute for Health and Care Excellence), a także technik systemowych, zarówno behawioralnych, jak i empatycznych, wskazanych przez brytyjską Expert Reference Group on Couple Competencies. Warsztat będzie będzie obejmował odgrywanie ról, materiały dotyczące przypadków, pracę w grupach oraz przykłady pracy klinicznej.

Prowadzenie: Roger Duncan (Wielka Brytania)

Termin: 7-8 września 2024

ONLINE

Opis warsztatu:

  • Czy „ekoterapia” jest terapią ratującą świat?
  • Lęk klimatyczny, trauma klimatyczna – sposoby pracy z klientami
  • Skuteczny język w budowaniu zasobów klienta
  • Sposoby pracy w „ekoterapii”

Prowadzenie: prof. Teresa McDowell (Stany Zjednoczone)

Termin: 19-20 października 2024

ONLINE

Opis warsztatu:

  • Praca z systemem rodzinnym w czasach redefincji znaczeń, nowych zjawisk dotyczących rodziny
  •  Wyzwania pracy z rodzinami dziś, rodzaje rodzin
  • Odpowiedź na potrzebę terapeutów małżeńskich i rodzinnych, aby zapewnić społecznie odpowiedzialną terapię par, małżeństw i rodzin, wprowadzając różnorodność, sprawiedliwość i integrację w całej teorii i praktyce klinicznej,
  • Terapia więzi

Prowadzenie: dr Julia E. Wahl i Agnieszki Wołyńska (Polska)

Termin: 23-24 listopada 2024

ONLINE

Opis warsztatu: CFT (compassion-focused therapy – terapia skoncentrowana na współczuciu), a terapia systemowa: możliwe połączenia i zastosowania.